Elektrické zásuvky a certifikácia

Elektrolišty a predlžovacie prívody sú dodávané v prevedení so zásuvkami typu E pre Českú republiku alebo typu F používanými napríklad v Nemecku. Elektrické výrobky POLAK spĺňajú príslušné normy bezpečnosti - certifikácia.

Certifikácia výrobkov

Certifikácia CE vychádza z bezpečnostnej smernice EÚ a preukazuje, že výrobok prešiel určitými testami a že môže byť legálne predávaný kdekoľvek v EÚ a Európskom hospodárskom priestore.

Testovaním elektromagnetickej kompatibility (EMC) sa hodnotí úroveň elektromagnetických emisií vytváraných zariadením. Skúška určí potenciál zariadenia ovplyvňovať iné zariadenia v okolí, rovnako ako možnosť, že bude samo ovplyvnené ich elektromagnetickými emisiami.

 

Potrebujete poradiť?