Zásady spracovania súborov cookie

Tento dokument popisuje, ako prevádzkovateľ webovej stránky POLAK CZ s.r.o. používa cookies, keď používate naše webové stránky. Prevádzkovateľom webovej stránky je POLAK CZ s.r.o., IČO: 27505880, so sídlom Opatov 348, 569 12 Opatov. (ďalej tiež len „my“).

Ohľadne osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@polakcz.cz.

Vymenovali sme poverencov na ochranu osobných údajov, ktorých môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@polakcz.cz.

1. Cookies všeobecne

1.1 Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia vo vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení pri prezeraní internetových stránok alebo aplikácií, ktoré umožňujú rozpoznanie užívateľa. Termín cookies taktiež používame ako skratku pre iné technológie, ktoré umožňujú zisťovať správanie užívateľov na stránkach (napr. pixel).

1.2 Informácie uložené v cookies sa môžu vzťahovať k vašim zvykom pri prezeraní internetových stránok alebo môžu obsahovať unikátny identifikačný kód, ktorý umožňuje internetovej stránke rozpoznať vás pri ďalšej návšteve.

1.3 Cookies môžeme deliť podľa ich životnosti:

1.3.1 Krátkodobé cookies sú vymazané z prehliadača vo chvíli, keď je uzavretý.
1.3.2 Dlhodobé cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po jeho uzavretí a sú vymazávané v závislosti na ich nastavení, tzv. doba životnosti, alebo kým ich ručne neodstránite.

1.4 Cookies ďalej delíme podľa subjektu, ktorý ich vydáva:

1.4.1 Cookies prvej strany sú cookies vytvorené priamo naším webom a prevažne slúžia na správne fungovanie webových stránok.
1.4.2 Cookies tretích strán sú ukladané cez naše webové stránky, avšak. Tieto cookies môžu byť spracovávané a inak využívané treťou stranou.

1.5 Každá cookie, ktorá je v našej stránke zakódovaná je súčasťou niektorej z nižšie popísaných služieb. Každá služba môže využívať rôzne množstvo cookies súborov, ktoré môžu mať rôznu životnosť. Väčšie množstvo cookies majú krátkodobú životnosť, avšak pre vašu prehľadnosť v tabuľke uvádzame vždy najvitálnejšie cookies z celej služby, teda tú, ktorá má najdlhšiu životnosť.

2 Súhlas s použitím cookies

2.1 Pokiaľ nám dáte súhlas s použitím cookies na našich stránkach, uložíme do vášho prehliadača informácie súvisiace s vašou návštevou, väčšinou vo forme súborov cookie. Ide najmä o informácie o vašich preferenciách, zariadeniach, alebo o tom, čo ste si prezerali. Tieto informácie používame na to, aby sme náš web vyladili k vašej spokojnosti, k vytváraniu relevantných marketingových kampaní a zdieľaniu obsahu na sociálnych sieťach.

2.2 Výnimkou sú cookies nevyhnutné pre fungovanie stránky. Na ich použitie nepotrebujeme váš súhlas a sú preto vždy aktívne.

2.3 Svoje nastavenie cookies môžete vždy upraviť tu.

2.4 Pri poskytnutí súhlasu s uložením cookies zároveň poskytujete súhlas s odovzdaním osobných údajov poskytovateľom cookies tretích strán. Niektorí z týchto poskytovateľov alebo ich partneri sa môžu nachádzať v krajinách, ktoré nemusia poskytovať dostatočnú ochranu osobným údajov, najmä USA.

3 Nevyhnutné cookies

3.1 Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránok, umožňujú vám pohyb po stránkach a zaisťujú správnu funkčnosť.

Názov Účel Spracované údaje Životnosť
Funkčné cookie webových stránok
Poskytovateľ:
POLAK CZ s.r.o.
Zaistenie fungovania webových stránok Údaje o užívateľovi a uložených položkách 14 dní

4 Funkčné cookies

4.1 Funkčné cookies pomáhajú našej stránke poskytnúť vám pohodlnejší zážitok z návštevy. Môžeme ich nastavovať my alebo poskytovatelia tretej strany, ktorých služby na stránkach používame. Ak súbory cookie nepovolíte, je možné, že niektoré alebo všetky tieto služby nebudú fungovať správne.

4.2 Pokiaľ dochádza k spracovaniu osobných údajov, je základom spracovania náš oprávnený záujem.

4.3 Funkčné cookies, ktoré nájdete na našich webových stránkach:

Názov Účel Spracovávané údaje Životnosť
Google maps
Poskytovateľ: Google Ireland Limited

Táto služba vám umožňuje pohodlne nás nájsť na priloženej mapke od spoločnosti Google. Cookies uložené cez túto mapku nijako nevyužívame, avšak tretia strana ich môže ďalej využívať a analyzovať. Unikátne anonymizované ID návštevníka 1 rok
Google Fonts
Poskytovateľ: Google Ireland Limited

Táto služba nám pomáha správne zobrazovať texty a ich fonty na našej webovej stránke. Informácie z cookies nijako nevyužívame, avšak tretia strana ich môže ďalej užívať a analyzovať. Unikátne anonymizované ID návštevníka 1 rok

5 Analytické cookies

5.1 Pomáhajú sledovať počet návštevníkov a tiež z akého zdroja prevádzka pochádza, čo nám umožňuje zlepšovať výkon stránky. Môžeme s nimi určovať, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a ktoré nie sú obľúbené, a taktiež sledovať, akým spôsobom sa návštevníci na webe pohybujú. Používame iba agregované údaje, z ktorých nepoznáme vašu identitu. Pokiaľ používame cookies tretích strán, môže náš partner tieto informácie prepojiť s inými údajmi, ktoré o vás má napríklad preto, že využívate ich služby. Ak súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili našu stránku.

5.2 Pokiaľ dochádza k spracovaniu osobných údajov, je základom spracovania náš oprávnený záujem. Ak však môže dôjsť k prepojeniu s údajmi nášho partnera, je právnym dôvodom súhlas, ktorý ste udelili pri povolení daného druhu cookie. Právnym dôvodom spracovania v prípade používania služby Hotjar, je váš súhlas.

5.3 Analytické cookies, ktoré nájdete na našich webových stránkach:

Názov Účel Spracovávané údaje Životnosť
Google Analytics
Poskytovateľ: Google Ireland Limited

Služba nám pomáha získavať informácie o správaní užívateľa na stránke. Informácie používame na získavanie štatistických informácií a zlepšovanie služieb. IP adresa, unikátne anonymizované ID návštevníka, informácie o používaní našej stránky, časy a počty návštev, odkiaľ ste na našu stránku prišli, technické údaje o vašom zariadení, demografické údaje. 2 roky
  Google Analytics využíva Google Analytics konverzný kód za účelom získavania štatistických informácií o efektivite našich reklamných aktivít na rôznych platformách, teda nielen v sieti Google. Cena a obsah odoslanej objednávky. 2 roky

6 Reklamné cookies

6.1 Tieto súbory cookie môžu na našej stránke nastavovať partneri z reklamy. Môžu ich používať na vytváranie profilov o vašich záujmoch a podľa nich vám zobrazovať reklamy aj na iných stránkach. Neukladajú ale vaše osobné informácie priamo, ale cez jedinečné identifikátory prehliadača a internetového zariadenia. Pokiaľ ich nepovolíte, bude sa vám zobrazovať na stránkach menej cielená propagácia.

6.2 Základom spracovania osobných údajov na účely marketingu je súhlas, ktorý ste udelili pri povolení daného druhu cookie.

6.3 Reklamné cookies, ktoré nájdete na našich webových stránkach

Názov Účel Spracovávané údaje Životnosť
Google Ads
Poskytovateľ: Google Ireland Limited

Služba nám pomáha s nastavením reklamných kampaní tak, aby boli efektívne. Pomáha nám opätovne osloviť našich návštevníkov. Ak si u nás prezeráte nejaký produkt, môže sa potom reklama na naše produkty objavovať, keď navštívite webovú stránku, ktorá je súčasťou reklamnej siete Google IP adresa, unikátne anonymizované ID návštevníka, informácie o používaní našej stránky. 3 mesiace
  Na zisťovanie efektívnosti reklamy vyžívame aj cookies Google Ads konverzný kľúč, ktorý slúži na analýzu tejto reklamy. Cena a obsah odoslanej objednávky. 3 mesiace
Sklik remarketing
Seznam.cz, a.s.
Služba zaisťuje identifikáciu zariadenia a následné marketingové oslovovanie na reklamných plochách vo vyhľadávači Zoznam. IP adresa, unikátne anonymizované ID návštevníka, informácie o používaní našej stránky. 3 mesiace
  Na meranie efektivity reklamy používame Sklik konverzný kód. Cena a obsah odoslanej objednávky. 3 mesiace
Facebook remarketing
Meta Platforms Ireland Limited
Služba používa Facebook na poskytovanie radu reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán. Informácie o používaní našej stránky, záznamy o prezeraných kategóriách a produktoch, prevedenie nákupu 90 dní
Facebook tlačidlo
Meta Platforms Ireland Limited
Umožňujú vám zdieľať obsah na sociálnej sieti Facebook. Ak kliknete na tlačidlo zdieľať, budete presmerovaní na sociálnu sieť Facebook, ktorá môže uložiť cookie do vášho prehliadača. Tieto cookies nijako nevyužívame. Zhromažďovanie informácií a ich použitie sa riadi podmienkami prevádzkovateľa. Informácie o používaní našej stránky 1 rok

7 Príjemcovia osobných údajov

7.1 Aby sme dosiahli maximálnu efektívnosť webových stránok, využívame cookies tretích strán. Vaše dáta môžu byť odovzdávané našim partnerom, ktorých služby prostredníctvom cookies tretích strán používame. Títo poskytovatelia služieb môžu osobné údaje z cookie použiť na svoje vlastné účely podľa vlastných zásad spracovania osobných údajov a sú tak ďalšími správcami osobných údajov. Na ich spracovanie osobných údajov nemáme žiadny vplyv.

7.2 Ak ste registrovaným užívateľom služieb daného poskytovateľa, môže tento poskytovateľ prepojiť informácie z cookies s informáciami, ktoré o vás má na základe vašej registrácie.

7.3 Zoznam poskytovateľov cookies tretích strán:

Poskytovateľ Názov služby Odkaz na informácie o spracovaní údajov z cookies poskytovateľa
Google Ireland Limited Google Analytics
Google Maps
Google Ads
Google fonts
https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
Seznam.cz, a.s. Sklik https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizace-obsahu-a-reklamy/
Meta Platforms Ireland Limited Facebook Pixel
Facebook tlačidlo
https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

7.4 V ostatných prípadoch sú naši partneri poskytujúci služby na základe cookies tretích strán našimi spracovateľmi. To znamená, že títo poskytovatelia spracovávajú osobné údaje z cookies iba v rozsahu našich pokynov.

8 Aké máte práva

8.1 Podľa právnych predpisov máte právo nás požiadať o to, aby sme vám poskytli informácie alebo vykonali niektoré operácie s osobnými údajmi.

8.1.1 Právo odvolať súhlas: Ak osobné údaje spracovávame s vaším súhlasom, môžete súhlas s ďalším použitím kedykoľvek odvolať.
8.1.2 Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požiadať, aby sme vaše údaje vymazali, napríklad ak ste odvolali súhlas so spracovaním osobných údajov alebo pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na pôvodný účel.
8.1.3 Právo na prístup: Máte právo na kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a na určité informácie o tom, ako ich využívame.
8.1.4 Právo na opravu: Pokiaľ sa domnievate, že sú informácie, ktoré o vás máme, nepresné, môžete nás požiadať o ich aktualizáciu či zmenu.
8.1.5 Právo vzniesť námietku: Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ktoré vykonávame za účelom oprávneného záujmu.
8.1.6 Právo na prenositeľnosť údajov: Ide o právo na poskytnutie osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte, ktoré sa uplatní pri osobných údajoch, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracovávame na plnenie zmluvy uzavretej s vami. S ohľadom na predmet podnikania našej spoločnosti, bude toto právo aplikovateľné iba obmedzene.
8.1.7 Právo na obmedzenie spracovania: Za určitých okolností máte právo nás požiadať, aby sme prestali vaše osobné informácie využívať, napríklad ak sa domnievate, že osobné informácie, ktoré o vás uchovávame, nie sú presné alebo ak sa domnievate, že nie je potrebné, aby sme vaše osobné informácie naďalej využívali.

8.2 Žiadosť môžete podať iba vy, poprípade váš splnomocnenec. Ak si nebudeme istí identitou žiadateľa, môžeme vás požiadať o ďalšie informácie, aby sme si vašu totožnosť overili.

8.3 Naša povinnosť žiadosti vyhovieť v niektorých prípadoch závisí od toho, na aký účel vaše údaje spracovávame. Niektoré práva možno uplatniť len na určité účely spracovania, alebo existujú výnimky.

8.4 Vaše práva môžete uplatniť na e-mailovej adrese info@polakcz.cz, zmeniť svoj súhlas s použitím cookies môžete na tomto odkaze.

9 Účinnosť zásad

9.1 Tieto zásady sú účinné od 1. 1. 2022. Zásady môžeme meniť zverejnenie nového znenia na našich webových stránkach.