Založenie firmy 3. 7. 1991

Prvé výrobné priestory v betónovej garáži prenajaté štátnym statkom Svitavy. Výrobným programom sa stali plechové vzduchotechnické prvky.