rok 1992

Výstavba historicky prvých výrobných priestorov na adrese Opatov 334, boli prijatí prví dvaja zamestnanci.
Výrobný program: diely pre odsávacie zariadenia.