rok 1993

Rozšírenie pracovných priestorov - prístavba budovy č.p. 334.