DIELENSKÝ NÁBYTOK

Zahájenie výroby DIELENSKÉHO NÁBYTKU, prvým produktom je stôl s názvom „Variant“.