rok 1996

Druhá prístavba a rozšírenie objektu č.p. 334.