rok 1997

Pozastavenie prevádzky v dôsledku rozsiahlych povodní, likvidácia škôd priestorov a vybavenia.