MONTOVANÉ HALY

Založenie divízie MONTOVANEJ HALY a výroba prvej montovanej haly.