rok 2003

Začatie výstavby nového závodu na výrobu dielenského nábytku na zelenej lúke v Opatově. Stavbu realizuje divízia HALY.