rok 2007

Transformácia firmy Petr Polák (OSVČ) na spoločnosť POLAK CZ s.r.o.