rok 2008

Výstavba nového závodu divízie HALY s uvedením do prevádzky v decembri toho istého roku. Rozšírenie výrobných priestorov v Opatově.