rok 2017

Začiatok prestavby a výstavby novej kováčne na pôvodnom pôdoryse starej budovy. Zatiaľ posledné rozšírenie opátovských priestorov pre pokračujúcu automatizáciu výroby.