Návody na použitie

Tu si môžete stiahnuť jednotlivé návody.

POLAK SMART FURNITURE
to je online spojenie s virtuálnou poradňou nášho dielenského nábytku


Výrobky dielenského nábytku označené v katalógu symbolom smartfónu sú opatrené plastovými popisovými štítkami s technológiou NFC a QR.