Antistatický nábytok

Antistatický nábytok

  • Produkty zaisťujúce ochranu proti elektrostatickému výboju.
  • Produkty sú v zhode s STN EN 61340-5-1 a spĺňajú predpísané hodnoty odporov.
  • Komplexný sortiment na tvorbu individuálnych i systémových pracovísk.
  • Antistatický lak RAL 7016, RAL 1023 a RAL 7035.
  • V ESD prevedení nájdete zásuvkové aj dielenské skrine, pracovné stoly a ergonomické pracoviská.

ESD (electrostatic discharge)

  • Ako ochranu pred elektrostatickým výbojom vyrábame dielenský nábytok a ďalšie produkty, súhrne označované skratkou ESD.
  • ESD (electrostatic discharge) je skratkou pre elektrostatický výboj, ku ktorému dochádza medzi dvoma objektmi s rôznym elektrickým potenciálom.
  • Program ESD POLAK v spolupráci s firmou SMtronic s.r.o. ponúka kompletný zákaznícky servis, garanciu profesionálnych služieb a dodávku špičkových výrobkov.
  • Zabezpečíme odborné konzultácie, projektácie ESD vyhradených priestorov, analýzu materiálov podľa noriem ESD, certifikáciu a meranie EPA pracovísk.

Všetok ponúkaný ESD sortiment nájdete v samostatnom katalógu ESD program.

ESD nábytok POLAK

Program antistatického nábytku tvorí ucelenú ponuku produktov zaisťujúcich ochranu proti elektrostatickému výboju. Výrobky sú konštruované v zhode s ČSN EN 61340-5-1 a spĺňajú predpísané hodnoty odporov, drobné plastové diely ako zátky, štítky a madlá nie sú ESD vodivé. Program vychádza z katalógu dielenského nábytku spoločnosti a ponúka užívateľovi komplexný sortiment na tvorbu individuálnych i systémových pracovísk. Antistatické výrobky sú vyrábané iba vo farebných kombináciách RAL 1028, 7016 a 7035.

Potrebujete poradiť?