rok 2020

Rekonštrukcia obecných komunikácií, parkové úpravy a výstavba plôch na skladovanie a expedíciu v Dětřichově. Sprevádzkovanie automatického ohýbacieho centra Trumpf v Opatově. Covidová kríza.