Servis odberateľom

Reklamácia

 • Záruka za akosť dodaného tovaru je v dĺžke 48 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa vzťahuje na chyby, ktoré vznikli výrobnou alebo konštrukčnou chybou výrobku alebo jeho komponentu, pri používaní výrobku v súlade s návodom na použitie výrobku.
 • Poškodenie tovaru pri preprave je nutné oznámiť ihneď po jeho prevzatí. Poškodenie spôsobené prepravou je nutné písomne zaznamenať na formulári dopravnej spoločnosti, ktorá tovar dodala, a podpísať vodičom.
 • Reklamáciu pre neúplnosť objednávky je nutné oznámiť najneskôr do 5 dní od prevzatia tovar. V prípade neskoršieho nahlásenia už nie je možné overiť, či bol tovar naozaj dodaný nekompletný.
 • O bezproblémové a rýchle vybavenie reklamácie a zároveň priebeh jednotlivých zákaziek sa stará referentka kvality divízie Nábytok, a to tak pre Českú republiku, ako pre zahraničie. - stránka s kontakty.

 

Doprava

 • Malé a stredne veľké zákazky zaisťuje prepravná spoločnosť TopTrans po Českej a Slovenskej republike a do zahraničia prepravná spoločnosť Dachser.
 • Veľké zákazky sú zaisťované prepravnou spoločnosťou Aleš Báča po Českej republike, po Slovenskej republike je to spoločnosť Cobra Transport a do zahraničia Jaroslav Janoušek Transport.
 • Ceny za prepravu určujú zmluvné podmienky uzavreté medzi odberateľom a predajcom.
 • V prípade dodávky šatňových skríň na paletách sú účtované príplatky za tieto palety.

 

Produktový servis

 • Spokojnosť zákazníka je pre našu spoločnosť prioritou, preto poskytujeme maximálnu možnú podporu predaja a pomoc pri výbere tovaru, predaji a prípadnom servise.
 • S cieľom maximálne využiť vami zakúpený výrobok prevádzkujeme online poradňu www.smfu.eu, kde nájdete podrobné návody, rady a tipy.
 • O našich odberateľov sa neustále starajú obchodní manažéri, ktorí sú pripravení zodpovedať všetky prípadné otázky. - stránka s kontakty.