Zmeny v Sériové ponuke Príslušenstvo zásuvkových skríň

Vážení obchodní priatelia,
 
od 1.5.2016 došlo k niektorým zmenám v produktovej ponuke Príslušenstva zásuvkových skríň, konkétne v ponuke Dvierok a Dvierok s prahom. Zmeny spočívajú v doplnení výšky 600 mm pre celovýplňové dvierka korpusov zásuvkových dvierok (kategória Dvierka) a zmenách objednávacích čísel a výšok niektorých dvierok v kategoriách Dvierka s prahom.
 
Zmeny se týkajú všetkých 12 pôdorysov zásuvkových skríň, vo vizuálnej špecifikácii zmien produktovej ponuky nižšie sú pre názornosť uvedené dvierka pre zásuvkové skrine ZA(27x27D), avšak obdobne platia uvedené zmeny i pre ostatné pôdorysy zásuvkových skríň, teda ZB(36x36D), ZC(54x27D), ZD(36x27D), ZE(27x36D), ZG(54x36D), ZH(19x36D), ZK(45x36D), ZL(19x27D), ZN(27x19D), ZP(36x19D) a ZR(45x19).
 
Poznámka:
00" za písmenami D alebo DP znamená, že zmena sa týká všetkých šírok dvierok pre všetky šírky zásuvkových skríň v ponuke.
 
Popis zmien v ponuke Dvierka:
  • pri všetkých pôdorysoch zýsuvkových skríň boli do ponuky Dvierka doplnené dvierka s výškou 600 mm;táto výška je určená pre korpusy so svetlou výškou 600 mm, teda pre korpusy s celkovou výškou korpusu 690 mm.
Popis zmien v ponuke Dvierka s prahom:
  • pri položkách DP00-650 bola zmenená celková výška dvierok s prahom zo 700 mm na 650 mm
  • pri dvierkach s celkovou výškou (dvierka + prah) 700 mm došlo k zmene objednávacieho kódu z pôvodných kódov DP00-650 na DP00-700
  • pri dvierkach s celkovou výškou (dvierka + prah) 800 mm došlo k zmene objednávacieho kódu z pôvodných kódov DP00-750 na DP00-800
  • objednávacie kódy DP00-750 boli zrušené
 


 

Aby sme predišli nedopatreniam prameniacim z uvedených zmien, boli naši pracovníci náležite v uvedených produktových zmenách vyškolení, preto v prípade, že po  30.4.2016 objednáte dvierka, ktorých sa uvedené zmeny týkajú, naši pracovníci zaistia, aby vám boli dadané správné dvierka vzhl´adom na zamýšl´ané použitie dvierok. V niektorých prípadoch vás preto môžu kontaktovať, aby s vami konkrétnu špecifikáciu dvierok vo vašej objednávke stanovili správne.