O spoločnosti

Z histórie firmy

Spoločnosť POLAK CZ je česká spoločnosť s českým kapitálom a od svojho vzniku 3. 7. 1991 prešla dlhý kus cesty.  Spočiatku fungovala ako drobná kovodielňa zakladateľa a jediného zamestnanca pána Petra Poláka a jej výrobný program tvorili drobné zákazkové výrobky z plechu. Až neskôr, v roku 1994, sa výrobný program rozšíril o výrobu nábytku pre priemysel. Vtedy tento výrobný odbor v Čechách prakticky neexistoval. Firma Petra Poláka začala tvoriť novodobé dejiny priemyslu českého dielenského nábytku.

V roku 2007 majiteľ firmu transformuje na spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej zostáva aj naďalej ako jediný vlastník.

Najdôležitejšie míľniky a okamihy sme zaznamenali na nasledujúcej časovej osi.

Rozvíjame sa a inovujeme

V súčasnosti sa spoločnosť POLAK CZ s.r.o. radí medzi popredných výrobcov dielenského nábytku v Čechách aj Európe, ktorí udávajú trend v tomto priemyselnom odvetví.

V roku 2004 položila spoločnosť v obci Opatov na Svitavsku základný kameň nového moderného výrobného areálu budovaného podľa najnovších požiadaviek na flexibilitu, efektivitu výroby a ochranu prírody. Výrobný areál je vybavený moderným technologickým zázemím automatizovaných CNC pracovísk a robotizovaných liniek, ktoré sú riadené profesionálnym informačným systémom. Vo vlastnom vývojovom stredisku pracujeme na vývoji a inováciách našich produktov tak, aby sme zaistili kvalitný a plne funkčný produkt. Vo výrobe sa sústredíme na neustálu optimalizáciu výrobných procesov a na investície do nových technológií.

Obchodná sieť

Všetok nami vyrábaný sortiment je distribuovaný prostredníctvom našich obchodných partnerov (pozrite…… – doplniť). A to tak v Českej republike, ako v zahraničí. Sú to profesionálne spoločnosti so znalosťami našich produktov, sú pravidelne školení a informovaní o všetkých novinkách v našom sortimente. Určite vám s výberom vhodného produktu, podľa účelu jeho použitia, poradia.

Exportujeme na vyspelé európske trhy

O kvalite našich produktov svedčí okrem iného taktiež export na náročné trhy mnohých európskych krajín. Nadväzujeme a rozvíjame spoluprácu s obchodnými partnermi v krajinách EÚ. Naše produkty poznajú ich používatelia na Slovensku, v Nemecku, Holandsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Slovinsku, Maďarsku, Estónsku, a ďalších krajinách.

 

Ďalšie informácie